Høringssvar fra Siri Hermo

Dato: 04.02.2022

På 2 år er vi blitt et demokrati i fritt fall. Det er skremmende å se hvor lett grunnleggende menneskerettighet, Grunnloven og Nurember koden så lett hoppes bokk over!

Sprøyta hindrer ikke smitte. En blir fortsatt sjuk og smitter videre. Det finnes utallige forskningsrapporter omdette, og sto også nevnt i pfizer sine dokumenter da den kom i england.

Så hvor er den helsemessige begrunnelsen for dette?

Sprøyta er fortsatt IKKE godkjent. Teknologien som brukes er aldri brukt på folk før i v.sammenheng. Den er or definisjon IKKE en vaksine men genterapi. Vet folk flest at de er med på det største medisinske forsøket i historien.? Hvor er det blitt av informert samtykke?

Hvor er etikken og moralen blitt av når de som skal beskytte folkehelsa tvinger, lokker og lurer folk til å ta sprøyta-for at de skal kunne opprettholde sine rettigheter?

Passet innføres i ly av å hjelpe folkehelsa, selv om både vaksa og uvaksa smitter, der segregering av ei gruppe som velger å favne om friheten til å velge selv blir utelukket fra samfunnet.

Dette har INGENTING med folkehelse å gjøre. Kun innføring av et system der myndighetene får all kontroll på all adferd- for som erna sa så ønsket hun utvidet bruk.

Dette er en farlig vei å begi seg inn på for demokratiet.

Håper noen av politikerne evner å se at vi beveger oss 80 år tilbake i tid!