Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 614178

Dato: 20.02.2022

NEI til endring i grenseforordningen!

Jeg støtter ikke EU-kommisjonens forslag av 14. desember 2021 til endringer i Europaparlaments- og rådsforordningen (EU) 2016/399 om bevegelse av personer over grenser (grenseforordningen).

Jeg kan ikke se at nordmenn ble informert i nødvendig grad over denne endringen. Den er så graverende at det norske folket burde underrettes omfattende i forkant. Og gjennom allsidig offentlig debatt burde det komme tydelig frem hva det norske folket mener om denne endringen. Norge har stemt to ganger Nei til EU, hvorfor tror dere at det norske folket nå kunne være interessert i å gi bort makt til EU? Og tillater at et organ som ikke er legitimert av det norske folket og som holder til langt utenfor Norge bestemmer over nordmenns bevegelsesfrihet over norske grenser? I mine øyne har Regjering/Storting ikke mandat til å samtykke denne endringen.

Det er for enkelt, kjære folkevalgte, å bare si «ja». Sett dere grundig inn - selv om fristen kan være kort - og gjør dere kjent med hva endringen innebærer. Husk at når disse reglene skal benyttes så er det ikke dere som er med i det besluttende organet. Da blir reglene brukt uansett om nordmenn (også dere) liker det eller ei.

Når makten flyttes langt bort fra eget land og til et sentralt organ svekkes det lokale demokratiet og det vil sannsynligvis være umulig å flytte makten tilbake. I hvert fall ikke innenfor et tidsperspektiv som kan gjøre det nødvendig i den enkelte situasjonen. Norge må beholde styringsrett over egne grenser og ikke lar sentrale organer i Europa bestemme over nordmenns og andre menneskers bevegelsesfrihet over norske grenser.

Med den foreslåtte endringen vil også kunne grunnlovens § 106 innskrenkes – noe som i høyeste grad er uakseptabelt. Nordmenn skal kunne bevege seg fritt uansett. En «trussel mot folkehelse» er definisjonssak og, som vi har sett under Corona pandemien, altfor lett å proklamere og den kan ikke - som ingenting annet heller - være grunnlag for å sette grunnloven til side.

Jeg ønsker å beholde Norge som et suverent land, som tenker og bestemmer for seg selv og som ikke umyndiggjør seg selv ved å gi grunnleggende kompetanser til et annet organ enn de som er legitimert av det norske folket.