Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100026

Dato: 21.02.2022

Jeg er sterkt imot dette høringsforslaget som jeg mener er et maktovergrep og et brudd på mine menneske rettigheter.