Høringssvar fra Kjersti

Dato: 19.02.2022

Nei. Det er ikke ønskelig med forandringer eller innskrenkelser når det gjelder grensepasseringer, uansett årsak.

Vaksinepass/helsepass er ikke ønskelig. Norge er et fritt land, bør fortsette å være det og praktisere frihet og likeverd for alle.