Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114024

Dato: 21.02.2022

Et rungende stort NEI til coronapass/ helsepass eller klimapass mellom landegrensene, fylker og kommuner. Da dette er med på å bidra til segregering i samfunnet.