Høringssvar fra Gudrun Ute Geissler

Dato: 20.02.2022

Eg er i mot alle endringer i grenseforordringen !