Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104921

Dato: 21.02.2022

nei til endring i grenseforordningen med utvidet overvåkning og maktkontroll