Høringssvar fra Sylvi Ann Harila

Dato: 15.02.2022

Er i mot forskjellsbehandling av mennesker og frihet til å ta ansvar for egen helse.