Høringssvar fra Øyvind Thoresen

Dato: 21.02.2022

Nei til kompass.