Høringssvar fra Sissel Johannessen

Dato: 21.02.2022

Tusen takk for at korona-passet aldri blir innført.

Tusen takk for at dere slutter å bryte menneskerettighetene.

Tusen takk for at alle får bevege seg og reise fritt i alle land.