Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 366140

Dato: 09.02.2022

Vi et en suveren nasjon og skal ikke la oss styre av noen andre. Enten det er EU, WEF, FN.

Vi har noe som kalles for folkestyre også kjent som demokrati og da skal ikke våre såkalte folkevalgte gå sammen med andre land og organisasjoner uten at vi har en folkeavstemning.

Hvis dette går igjennom er det nok et brudd på paragraf 1.

Når blir lovbryterne arrestert?