Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 956848

Dato: 21.02.2022

Strider mot naturretten til mennesker.