Høringssvar fra Ole Kristian Eriksen

Dato: 06.02.2022

Det såkalte korona sertifikatet må aldri innføres. Har alle glemt ww2 allerede hvor man måtte vise "Gesundheit Ausweis" på forlangende? Husk at dette har ingenting med helse å gjøre, da mRNA injeksjonene ikke hindrer verken smitte eller sykdom.