Høringssvar fra Alma Grethe Viken Zirek

Dato: 07.02.2022

Høringnotat.

Forslag fra EU-kommisjonen 14/12-2021, med høringsfrist 21/2-2022.

Som borger av kongeriket Norge skal dette forslaget fra EU kommisjonen avvises fra den norske regjering. Norge grunnlov er den høyest lov vi har her i landet, skal ikke pålegges lover fra byråkrater fra EU.

Norges statsminister sier selv at dette skal legges bort. Da må han formidle dette til Justis og beredskaps departementet samt representanter for New world order.

Restriksjoner på bevegelses frihet er vel hva passet representerer og forfølgelse av de som ikke har valgt og ta vaksine som skulle være frivillig. EU sin agenda er ikke demokrati for folket, heller mer til det motsatte.

Migrasjonspress, personkontroll og koronapass, enhver borger fra alle land som er ute og reiser har gyldig pass, det bør holde. De som er asylsøkere sorterer under andre regler, migranter har EU selv ønsket velkommen da skal de ikke straffe hele Europas befolkning pga deres egendumskap

Trussel mot folkehelsen har blitt skapt og skapes av EU gjennom et testregime som ikke holder mål med PCR test, som var skapt til et helt annet formål. Når de som har tatt 2 og 3 vaksiner blir syke, hvilken misjon har det koronapasset da?

Den skjulte helse agendaen, blir mer et maktovergrep skal helst forbigås i stillhet helt til det ligger som et vedtak i Brussel!

§100

Grunnloven presiserer alles rett til ytringsfriheten.

Hvorfor blir alle kritiske røster feid av banen, fra sosiale medier og norsk presse. Propaganda fra legemiddelindustrien. Hva med en åpen dialog? Ikke bare de dilter etter, men også de som faglig er imot dette.

Viktige dokumenter som er unntatt offentlighet i denne saken, hvorfor? Åpenhet og ærlighet bør være den største selvfølgelighet i et demokrati, ikke løgn og skulte agendaer. De folkevalgte er valgt til å lede landet, av oss velgere og da bør statsministeren i spissen, jobbe for det beste for det norske folk.