Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 208125

Dato: 06.02.2022

Jeg vil ikke ha koronapasset. Det er mot grunnleggende menneskerettigheter

som jeg har og dere få ikke lov å ta bort.