Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103428

Dato: 21.02.2022

Jeg er motstander av Eu kommisjons ending av grenseforordningen.

jeg sier derfor NEI til denne endringen