Høringssvar fra Rita Malen Syvertsen

Dato: 07.02.2022

Jeg er imot covidpass og covidvaksine i Norge og i hele Europa og resten av verden. Vaksine press mot barn og voksne er uakseptabelt.