Høringssvar fra Andrea Haukvik

Dato: 20.02.2022

Å hindre menneskers frie bevegelse og skape et medisinsk apartheid i Europa ved bruk av vaksinasjonspass er gufs fra fortiden jeg håpet var et lukket kapittel i vestlig historie. Det er hårreisende at europeiske stater ønsker å tvinge dette igjennom til og med etter at det er vitenskapelig godt dokumentert at vaksinasjon mot covid-19 ikke hindrer smittespredning. Individer må ha mulighet til å bestemme over sin egen kropp og ta egne avgjørelser hva gjelder sin helse - uansett. Jeg ber dere instendig om å skrinlegge dette forslaget og stå opp mot splittelse, diskriminering og kontroll av frie individer på denne måten.