Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 189456

Dato: 06.02.2022

Jeg sier nei til til koronapass/eller pass med likt hensikt annet navn.

Jeg sier nei til segrering.

Passet bryter mot menneskerettighetene.

Passet bryter med grunnloven.

Passet er udemokratisk.

Passet rammer alle...

Siernei til kontrolltiltaket dette kommer til og gi regjeringen og øvrige.