Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 193121

Dato: 06.02.2022

Eg seier NEI til koronapass fordi

det bryt med grunnlova som vernar om nordmenns rett til fridom i eit demokratisk styrt land.

det kan enkelt utviklast til å bli eit overvakingsverkty som set våre liv som frie menneske i på spel.