Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 247423

Dato: 07.02.2022

Nei,dette er ikke bra og ikke greit. Frihet er noe vi alle har rett på,det får vi ikke ved at noen med makt overvåker oss eller bestemmer hvem som kan krysse grenser om det er pga pandemi eller annen grunn. Så nei!