Høringssvar fra Torild Tørnros

Dato: 21.02.2022

Jeg sier nei til vaksinepass da dette er segregering av mennesker. Vaksine er frivillig og all medisinsk behandling må være en folkerett å si nei til. Mange kan ikke ta flere vaksiner pga bivirkninger av de som de allerede har tatt, og disse menneskene skal ikke bli utelatt fra å delta i samfunnet. Dette er bare for å kontrollere mennesker og har ikke noe i et demokrati å gjøre. Det er nedskrevet i Nuremberg avtalen at all medisinsk forsøk skal være frivillig og ikke tvang. De som er fullvaksinert smitter like mye som de andre, så jeg forstår virkelig ikke poenget med dette. Covid er en influensa hvor over 98% overlever og et vaksinepass har ingen misjon her, annet enn å kontrollere andre mennesker. Dette er virkelig skremmende at man blir segregert og må vise papirer slik som man måtte under krigen. Er det et sånn samfunn Norge vil ha? Og en ting til: Vi er IKKE i EU og må bestemme selv og vise at vi ikke gjør forskjell på mennesker siden vaksine faktisk er frivillig !!!!!!