Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring om presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen


 

Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om presiseringer i virksomhetskontrollbestemmelsene i skatte-, toll- og avgiftslovgivningen. Høringsnotatet kan også hentes på Finansdepartementets hjemmeside.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 7. august 2008. Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen


Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Elisabeth Frankrig 
                                                                   lovrådgiver

Vedlegg

Til toppen