Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring av EU-Kommisjonens forslag til direktiv som endrer kvote-direktivet (2003/87/EF) for å innlemme luftfartssektoren i EUs kvotesystem

EU-kommisjonen la den 20. desember 2006 frem et forslag til endring av kvotedirektivet for å inkludere luftfartssektoren i kvotesystemet: COM(2006)818 final ”Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC so as to include aviation activities in the scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community”.

Forslaget ligger ute på Kommisjonens hjemmesider og kan finnes sammen med øvrig bakgrunn på: http://ec.europa.eu/environment/climat/aviation_en.htm

Med henblikk på utarbeidelse av norsk posisjon og arbeidet i EØS anmodes om synspunkter innen 1. september 2008. Direktivforslaget er fortsatt under behandling i EU, men ventes endelig vedtatt innen utløpet av året. Norsk posisjon vil først og fremst være av betydning i forbindelse med eventuelle forhandlinger om vilkårene for innlemmelse av det endelige direktivet i EØS-avtalen.


Med hilsen


Ingvild Andreassen Sæverud (e.f.)
avdelingsdirektør

 Dag Svarstad
 rådgiver

Til toppen