Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - utskillelse av faste tekniske installasjoner i egen saldogruppe - overgangsregler

 

Ved endringslov av 12. desember 2008 nr. 99 ble det vedtatt at faste tekniske installasjoner i bygg og forretningsbygg skal skilles ut i en egen saldogruppe (j) for separat avskrivning. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2009.

Departementet har fått fullmakt til å gi forskrift om overgangsregler i forbindelse med splitting av saldogruppene for eksisterende bygninger. Med dette fremlegges et høringsnotat med forslag til slike overgangsregler.

Listen over høringsinstanser følger som vedlegg til dette brevet. Departementet ber den enkelte høringsinstans vurdere behovet for, og eventuelt sørge for, foreleggelse av høringsnotatet for underliggende enheter, etater, medlemmer mv.

Departementet ber om å få høringsinstansenes merknader til forslaget innen 30. april 2009. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes som e-post til adressen ”postmottak@fin.dep.no”.


Med hilsen


Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                         Kåre Aasen Tveit
                                                         lovrådgiver

Vedlegg

Saksbehandler: førstekonsulent Marius Sollund, tlf. 22 24 44 65

Til toppen