Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift om målenheter og måling av 20. desember 2007 nr. 1723.

I forbindelse med innføring av ny lov om målenheter, måling og normaltid fra 1. januar 2008, så Nærings- og handelsdepartementet behovet for å se nærmere på ulike alternativer for finansieringsformer for Justervesenets arbeid med lovregulert måling. En prosjektgruppe med representanter fra Justervesenet og Nærings- og handelsdepartementet har derfor sett nærmere på gebyrstrukturen til Justervesenet. Det er utarbeidet en oppsummering av gruppens arbeid, som er vedlagt. Gruppens arbeid har også resultert i behovet for en endring i forskrift om målenheter og måling av 20. desember 2007 nr. 1723. For nærmere beskrivelse av forslagene, se vedlagte høringsnotat utarbeidet av Justervesenet, samt utkast til forskriftsendring.

Vi ber om at eventuelle merknader til forskriftsendringen sendes til Nærings- og handelsdepartementet på e-postadresse [email protected] innen 1. oktober 2010.

 

Med hilsen

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Kerstin Solholm
                                                                                          rådgiver

Vedlegg

 

Oppsummering Finansieringsprosjekt 2009 - Justervesenet


Forslag til forskrift om endring i forskrift 20. desember 20089 nr 1723 om målenheter og måling

 

 

 

Til toppen