Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - forslag om nye lovbestemmelser for tollkontroll

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om nye lovbestemmelser for tollkontroll.

Forslaget innebærer en ny bestemmelse i tolloven som tydeliggjør tollmyndighetenes adgang til å registrere, lagre og sammenstille opplysninger, herunder sensitive og ikke-verifiserte opplysinger, ved planlegging, målretting og gjennomføring av kontroller. Videre foreslår departementet en ny bestemmelse i tolloven, som i tillegg til å tydeliggjøre tollmyndighetenes bruk av skjult observasjon, gir hjemmel for tollmyndighetene til å ta i bruk nye elektroniske virkemidler, som for eksempel kameraovervåking og teknisk sporing og peiling i tollkontrollen. Det foreslås også en bestemmelse som begrenser registrertes innsynsrett etter personopplysningsloven, når dette er nødvendig for å ivareta hensynet til gjennomføringen av kontrollen.

Den enkelte høringsinstans må selv vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 12. april 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til [email protected].

Med hilsen

Tor Lande  e.f.
avdelingsdirektør

                                                               Elisabeth Frankrig
                                                               lovrådgiver

Vedlegg

Til toppen