Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Høring - forslag til endringer i forskrift om eksportkredittordningen

 
Vi viser til vedlagte notat med forslag til endringer i forskrift om eksportkredittordningen.
Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene sendes Nærings- og handels-departementet innen 1. september 2013. Høringsuttalelser kan sendes på e-post til postmottak@nhd.dep.no.

 

 


Med hilsen

Tor Hernæs (e.f.)
                                                       

Julie Rønning

ekspedisjonssjef  

underdirektør


Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Til toppen