Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag om ny forskrift om startlån og endringer i forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken.

I høringsutkastet foreslår departementet at startlånet skal rettes tydeligere mot de med langvarige bolig- og finansieringsproblemer på boligmarkedet. For det andre foreslår departementet at avdragstiden for startlån i særlige tilfeller kan utvides fra 30 til 50 år. Forslagene er en oppfølging av tiltak som ble varslet i boligmeldingen, Meld. St. 17 (2012-20013) Byggje, bu leve.

Vi ber om at høringsuttalelser både sendes elektronisk til [email protected] og på papir til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 13/1751.

Frist for innsending av uttalelser er satt til 1. september 2013.

 

Med hilsen

 

Harald Assev (e.f.)
avdelingsdirektør

Sherri Afshar
førstekonsulent

Til toppen