Høringssvar fra Stiftelsen Barnevakten

Dato: 27.01.2020

Høringssvar fra Barnevakten:

Barnevakten leverer herved vårt høringssvar til forslaget om endringer i markedsføringsloven §§ 2 og 21. Forslaget gjelder blant annet innføring av plikt til å merke retusjert reklame.

Barnevakten setter pris på at myndighetene vil jobbe forebyggende for at barn og unge skal unngå å bli utsatt for kroppspress i sosiale medier og i digitale kanaler.

Vi vil i hovedsak støtte endringsforslagene som legger opp til at det skal være pliktig merking av reklame som gjennom retusjering endrer kroppsfasongen til mennesker.

Samtidig ber vi myndighetene legge til rette for å styrke opplæringen av barn og unge til å kritisk forså hvordan de selv er med å dele informasjon gjennom mediekanaler, og deres forståelse av hvordan andre tilbydere jobber for å påvirke dem gjennom reklame. Vi vil informere om at mange skoler i Norge bruker også undervisningsopplegget Confident Me fra Barnevakten.no i sin undervisning: https://www.barnevakten.no/foredrag/foredragstilbud/confident-me/

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, Daglig leder i Barnevakten