Forsiden

Høringssvar fra Harald Kindseth

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Forslaget må forkastes. Jo mer frihet myndighetene berøver, jo mindre tillit har vi. Uten tillit er demokratiet ødelagt.