Forsiden

Høringssvar fra Bjarne Støe.

Dato: 27.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg stemmer imot forslaget om koronapass, og godtar ikke dette dokumentet.