Forsiden

Høringssvar fra Anne Wilkens

Dato: 17.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste mot dette forslaget da det strider mot grunnloven, menneskerettighetene, og Nurnberg- kodeksen og åpner for apertheid-regime i Norge! Dette bidrar hverken til helse eller omsorg, men skaper redsel. Dere må stå opp for frihet og vi gir med dette klar beskjed om at corona sertifikat må avskaffes!