Forsiden

Høringssvar fra Espen Nordhagen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til alle lover som tar fra oss valgfrihet over egen kropp, fjerner våre lovgitte rettigheter til fri ferdsel i samfunnet, lager ett samfunn hvor man må akseptere en sides medisinke overbevisning for å kunne delta i og motta lønn og fjerne menneskerettigheter som ikke er deres å ta, uansett grunn.

Til og med når informasjon om skadevirkninger av de eksperimentelle medisinene som skal tvinges på oss, som har vært bevisst holdt tilbake gjennom lover siden de kunne "påvirke folks vilje til å ta vaksinene" kommer ut, så ønsker dere fremdeles å gjennomføre dette forslaget?

Mener dere oppriktig at tvang til å ta en eksperimentell medisin med en bivirkningsliste på 10 tettpakkede A4 sider (av det som er sluppet ut så langt etter orde fra en domstol i Texas) skal være grunnlaget for å kunne delta normalt i et samfunn?

For en sykdom som ikke er klassifisert som samfunnskritisk en gang. Om dere slipper gjennom dette så er dørene åpne til å ta fra oss alle rettigheter og få på plass et totalt kontroll system.

Jeg håper det er politikere der ute som ønsker vårt beste og sier bestemt nei til medisink tyranni og fjerning av menneskerettigheter.

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget forkastes i sin helhet.

https://steigan.no/2022/03/pfizers-egne-dokumenter-gir-et-rystende-bilde-1200-dodsfall-pa-90-dager-og-genetiske-skader/?fbclid=IwAR2xMQ85v43NILsOv8_hRr_gOpfbTt-itJnA_voQ_zSC0wfOrA66x0sfsgU