Forsiden

Høringssvar fra Håkon Kavli

Dato: 20.02.2022

Svartype: Med merknad

At denne typen forslag dukker opp er dypt bekymringsverdig, og det burde innføres ytterlige lover som beskytter oss som bor i Norge mot forslag som dette i etterkant. Høringsforslag som bryter grunnleggende rettigheter bør ikke passere som forslag.
Noen burde stilles rettslig ansvarlig bare ved å prøve seg på innføring denne typen umenneskelige overgrep.