Forsiden

Høringssvar fra Elisabeth Lauritz

Dato: 16.02.2022

Dette er grunnlovsstridig og fører til apartheid. Stans dette umiddelbart.