Forsiden

Høringssvar fra Adele Nilsen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat!

Slik jeg ser det, er dette forræderi mot det norske folk.

Denne type "sertifikat/pass" har dere ingen rett til å innføre hverken her eller i andre land.