Forsiden

Høringssvar fra Gunnveig og Halvar Viki

Dato: 24.02.2022

Vi er sterkt imot forlengelse, utvidelse eller innføring av denne loven. Dette er en lov som ikke er en rettsstat verdig. Den er udemokratisk og er imot menneskerettighetene og grunnloven og fratar borgerne sin frihet. Den skaper klasseskiller i samfunnet.

Norge har sagt "nei" til EU to ganger, og derfor skal ikke norske myndigheter etterstrebe å innføre slike undertrykkende diktat fra EU.

At dette lovforslaget i det hele tatt kommer opp, er uhørt.

Hele forslaget må trekkes !

Gunnveig og Halvar Viki