Forsiden

Høringssvar fra Bønnelista

Dato: 02.03.2022

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes.

Dette forslaget bryter med det mest grunnleggende kristne prinsipp. Menneskets frie vilje til å ta selvstendige avgjørelser og bestemme over eget liv. Det må heller ikke være hverken lov eller mulig for staten å nekte noe menneske å skaffe seg sitt daglige brød og prøve å hjelpe og gjøre godt mot andre, selv om en det kan føre til at en setter eget liv og helse i fare. Det må og skal være den enkeltes valg uansett forhold i samfunnet. Det er helt uakseptabelt at et lands styresmakter skal kunne hindre sine borgere i dette og særlig uten at de har noen vitenskapelig begrunnelse for å ta slike avgjørelser.

Lovforslaget må forkastes.

Bønnelista representerer 13,6% av velgerene i Den norske kirkes valg i 2019.