Forsiden

Høringssvar fra Jarle Marthinussen

Dato: 03.03.2022

Det er så mange problematiske og ulogiske sider ved den politikken som har vært ført de siste to årene, at man vet ikke hvor man skal begynne. Jeg vil her bare trekke frem det enkle faktum at dødsraten til Korona (uavhengig av antall smittede) i de aller fleste land- uavhengig av nedstengningstiltak, vaksinering eller antall smittede – ikke overstiger 0,25 %.

Dette innebærer, som nevnt innledningsvis, at ca. 99, 75 % av befolkningen IKKE dør av korona. Til tross for dette mener altså myndighetene at det er grunn til å forlenge muligheten for smitteverntiltak. Koronapass er definitivt et virkemiddel som bidrar til uhørt tvang, press og segregering: implisitt tvangsvaksinering. Det handler ikke om dokumentasjon, og det dreier seg heller IKKE OM FOLKEHELSEN. Fordi tvang, segregering og nedstengningstiltak er nettopp en trussel mot folkehelsen.

Jeg er med andre ord sterkt IMOT dette forslaget. NEI TIL KORONAPASS!