Forsiden

Høringssvar fra Julie Nicole Padøy

Dato: 15.02.2022

Jeg godtar ikke koronasertifikat i landet vårt, det er et fritt land og vi trenger ikke et sertifikat for å holde smitten nede da vaksinen ikke demper smittespredning.Vær så snill, kjære Norge. La vi fortsatt være et demokrati med frie mennesker som får ta egne valg rundt medisinering/vaksinering og våre egne kropper og liv.

Tvang og innføring av pass vil skape et segregeringssamfunn på lik linje med jødeforfølgelsen og apartheid. En slik sanksjon skal det ikke være rom for i et foregangsland som Norge. La vi heller gå foran å vise vei for land som allerede har innført pass, og vise at man ikke trenger dette, at samfunnet likevel kan holdes i gang. Det finnes andre løsninger enn å kneble demokratiet.