Forsiden

Høringssvar fra Elin Lindefjeld

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Forslaget må forkastes!

Et koronapass er ikke forenelig med demokratiske grunnprinsipper og personvern.
Et koronapass medfører segregering, diskriminering og ekskludering.

Vi lever i et demokratisk land! Ja til valgfrihet, og bestemmelse over egen kropp.