Forsiden

Høringssvar fra Ida Klevstul Burdal

Dato: 03.03.2022

Nei!

Vaksinene er eksperimentelle.
Vaksinene hindrer ikke smitte.
Vaksinene gir ikke immunitet.

Vaksinene hindrer ikke sykdom.
Vaksinene er genterapi.

Det finnes ingen grunn til at dette skal forlenges; hjemmel finnes alt i smittevernloven som den er!

Jeg er et levende menneske og ingen skal tvinge i meg en eksperimentell medisinsk behandling, jeg bestemmer over min kropp; ferdig snakka!