Forsiden

Høringssvar fra Ingjerd Hedberg

Dato: 02.03.2022

Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å forlenge virketiden for de midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A til 30. juni 2023 må forkastes.

Jeg mener lovforslaget må forkastes.

Jeg mener dette forslaget bryter med helt grunnleggende rettigheter jeg har som menneske. Ut fra Bibelen er vi skapt med fri vilje til å ta selvstendige avgjørelser og bestemme over eget liv. Det må heller ikke være hverken lov eller mulig for staten å nekte noe menneske å skaffe seg sitt daglige brød og prøve å hjelpe og gjøre godt mot andre, selv om det kan føre til at man setter eget liv og helse i fare. Det må være den enkeltes valg uansett forhold i samfunnet. Det er helt uakseptabelt at et lands styresmakter skal hindre sine borgere i dette og særlig uten at de har noen vitenskapelig begrunnelse for det.