Forsiden

Høringssvar fra Bente Eidissen

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

NEI til forlengelse av reglene for koronasertifikat!!

Dette er grunnlovsbrudd, og vi forlanger ALT vedr koronasertifikat for avsluttet og henlagt!