Forsiden

Høringssvar fra Hannah Løwer

Dato: 13.02.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.