Forsiden

Høringssvar fra Knut Andreas Akselsen

Dato: 19.02.2022

Nei til utvidelse av korona sertifikat.

korona sertifikat har nå vært tatt i bruk i flere land. Både i og uten for Europa. Og i alle instanser har de kun brukt til en ting. Skape vill uro og mistro i befolkingen, samt brukt som en unnskyldning til innstramming og krenkelser av våre fundimentale menneskerettigheter

korona sertifikatene har på samme tidspunkt vist seg og være fullstendig ubrukelige når det kommer til jobbe de originalt var designet for. Nemlig og stoppe eller sakke ned spredningen av korona.

Steder som Tyskland, California, eller Estonia, som har hatt veldig strenge regler rundt både korona sertifikat og korona restriksjoner generelt har vær like heriet av korona som plasser som Sverige eller Florida, hvor korona sertifikat og korona restriksjoner har enten ikke eksistert eller vært veldig lette.

I tillegg kommer flere og flere studier fra respekerbare forskings institiusjoner og universiteter kommer nå også ut med data som viser at korona restriksjonene, hvor av korona sertifikatene og reglene rundt de er inkludert. Kun har forhindret noe så lite som 0,2% av alle dødsfall. Imens skaden på samfunns struktur, økonomisk vekst og stabilitet. Samt psykisk skade på folket selv, kostet oss og vil fortsette og koste oss stadig mer.

sist men ikke minst vil jeg si. At vi må stå opp mot dette av prinsipp. Under Nurenbueg rettssakene, spesifikt mot doktorene i 1946, som gjorde så mye skade mot uskyldige menske under andre verdenskrig. Etablerte vi at all medisinsk behandling KREVDE informert og fritt gitt samtykke. Det ENESTE unntaket var for umiddelbart livsreddene behandling. Vaksiner faller ikke under denne kategorien. Ved og ignorere disse reglene, står vi ikke bare i disrepekt mot alle de millionene som ble torturet, drept, eller lemlestet av ideologisk besatt helse personell. Vi fjerner også beskyttelsen mot at vi selv blir utsatt for den samme behandlingen.

nei til utvidelse av korona sertifikat,

nei til restriksjoner på rettigheter satt ned i både norsk grunnlov og internasjonale menneskerettigheter.