Forsiden

Høringssvar fra Johnny Karlsen Gründell

Dato: 14.02.2022

Statens håndtering av korona krisen har vært totalt feilslått. Tiltak som munnbind påbud og lockdown må aldri igjen innføres. Å utsette befolkningen med tvungen eksperimentell medisin er imot sunn fornuft, menneskerettighetene og Nürnberg koden. Lover som bryter grunnleggende rettigheter bør fjernes og nye lover som gjør det må ikke innføres. Jeg er i mot endringene som foreslås. Nei til vaksine tvang. Nei til korona pass