Forsiden

Høringssvar fra Eivin Strømland

Dato: 15.02.2022

NEI til koronasertifikat!

Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra. Vi må ikke innføre tiltak og restriksjoner som skaper press, tvang, forskjeller og splid i det norske folk. Koronasertifikat rokker ved fundamentet for det norske samholdet og det norske samfunnet som bygger på tillit og solide lover.

De 2 siste årene viser at den norske befolkning kan tenke selv, enten om en velger å ta en vaksine eller ikke.

Om koronasertifikatet blir en generell innenlands passerseddel, vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv. Det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering, altså innføring av tvangsvaksinering, som er etisk problematisk og strider mot vår generelle frihet.

Koronasertifikat bryter med menneskerettighetene, Grunnloven (§100, §101, §102, §106, §16), Nürnbergkodeksen («The voluntary consent of the human subject is absolutely»).

Koronasertifikat innføres på en slik måte at ingen kan unngå det og alle innlemmes i det, kan bli en forutsetning for deltagelse på formelle samlinger, altså udemokratisk.

Koronasertifikat vil omdefinere samfunnet fra å være fritt til å bli underlagt status og kontroll.

Frihet byttes ut mot et pass som hver enkelt må anskaffe, fremvise og fornye. Frihet slik vi kjenner det blir borte, og hver enkelt blir underlagt krav om pass.

Koronasertifikat omtales som et smitteverntiltak, men er i realiteten et kontrolltiltak som legitimerer diskriminering på bakgrunn av valg, personlige helseopplysninger og status. I vårt samfunn står inkludering, samhold, respekt og toleranse sentralt, mens koronasertifikatet vil bidra til segregering i samfunnet.

Mvh

Eivin Strømland