Forsiden

Høringssvar fra Kathe Tove Haugrud

Dato: 27.02.2022

Jeg er sterkt i mot endring av norgeslover.